English

BALUBALU

5 Temmuz 2017

Uyku, onu getiren kadar mühim; uykunun evrenselliği, onu getirenin evrenselliğiyle eşdeğerdir. Dünyanın her neresine gidilirse gidilsin, aynı kurak geçen bir dönemin ardından çıkılan “yağmur duası” gibi, uyku getirme ritüelleri gerçekleştirilmektedir. Uykusuz geçen süreyi sonlandırmanın en bilinen ritüeliyle, halk kültürünün çok önemli bir parçasıyla, “ninni” ile tanışın.

Türk anonim halk edebiyatı türlerinden olan ninni, annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgi ile söyledikleri mensur veya manzum sözlerdir. Yalnızca Türk halk edebiyatı değil, dünyanın tüm geleneklerinde yer almakta; inancı, sevinci, hüznü, umudu ve hayata dair tüm güzel beklentileri, o coğrafyanın kültürüyle harmanlayarak kendisine konu edinmektedir. Temelde çocukların mutlu ve huzurlu bir uyku uyuması, dolayısıyla mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi kaygısını taşıyan bu evrensel dil, sınırları ortadan kaldırmakta, çocuk masumiyetini ortak dilde sunmaktadır.

Yalnızca uykunun değil, güzel ve mutlu bir uykunun dünyanın her yerinde bu denli önemli bir yer tutması, dahası halk kültüründe kendisine yer bulması, uykunun hayatımızdaki yerini göz ardı etmememiz gerektiğini bizlere tekrar hatırlatmaktadır.

İşbir Yatak; annelerin çocuklarına fısıldayacakları en güzel ninnilerin, huzurlu ve mutlu uykuların mimarlığını birbirinden özel ürünleriyle üstlenmekte, bu değerli ritüelin sürdürülmesini desteklemektedir.

Bu arada merakınızı giderelim…Balubalu, Divanü Lugati’t Türk’te geçmekte ve ninni anlamına gelmektedir.

İşbir Yatak tüm çocuklara iyi uykular diler.