Üyelik Sözleşmesi
  1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:752 /1,2,3 Akyurt Ankara adresinde mukim İşbir Sünger Sanayi A.Ş. ile isbiryatak.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

2.1 Üye, isbiryatak.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İşbir Yatak’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin İşbir Yatak tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın ve tazminatsız olarak sona erdirebileceğini kabul eder.

2.2 Üye, İşbir Yatak tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İşbir Yatak’akarşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İşbir Yatak’ınsöz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, isbiryatak.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.3 İşbir Yatak sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

2.4 Üye, internet sitesini hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, tüm hakları İşbir Yatak’a ait olan ve isbiryatak.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. işbu madde hükümlerini ihlal nedeniyle, İşbir Yatak’ın üyeye karşı Sözleşme‘ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.5 İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle İletişim İzni’ni kabul etmektedir. İşbir Yatak ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve İşbir Holding’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini İşbir Yatak müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

2.6  İşbir Yatak, herhangi bir zamanda web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbir Yatak Web sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı web sitesinin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.7 İşbir Yatak ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  Web sitesinin üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3- Gizlilik Hükümleri ve Gizlilik Politikası

3.1 İşbir Yatak, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbir Yatak sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece İşbir Yatak bünyesinde kullanılmaktadır. İşbir Yatak, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 3.2 Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

3.3 Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

3.4 Kişisel bilgilerin ve hesabınızın güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan ‘Comodo RSA SSL’ sertifikası ile 256 bit şifreleme uygulanmaktadır. Bilgileriniz şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.

4- Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

Web Sitesi'nde veya onun aracılığıyla size sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri Mülkiyet Hakları, İşbir Yatak’ın mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. İşbir Yatak, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca sizin kişisel kullanımınız için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Size sunulan veya işbu Web Sitesi'nde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamazsınız.

5- Geçersizlik

Hizmet Koşulları'nın herhangi bir kısmı (size karşı mesuliyet kabul etmediğimiz hükümler de dâhil) uygulanamaz hale gelirse, Hizmet Koşulları'nın diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını kabul etmiş olursunuz.

6- Şifre ve hesap güvenliği

 

Sitemizde kaydedilen verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (oturum açma bilgilerinizi) girmeniz gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinizin ve hesabınız kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin mesuliyetinizdedir. Oturum açma bilgileriniz konusunda endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız derhal 444 4 099 numaralı Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekir. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

7- Şikayetler

Sitemizin veya sunduğumuz hizmetin herhangi bir yönünden memnun değilseniz ve şikâyette bulunmak istiyorsanız 444 4 099 numaralı müşteri hizmetleri numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  1. İhtilafların Çözümü:

Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda İşbir Yatak’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme'yle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara   Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  1. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya İşbir Yatak tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:752 /1,2,3 Akyurt Ankara

Mersis No: 0481007114200001

Müşteri Hattı : 444 4 099

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.